Kwoty minimalnego wynagrodzenia nauczycieli bez zmian

Kwoty minimalnego wynagrodzenia nauczycieli bez zmian


Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmieniły się od września 2012 r. - wynika z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Kwoty uzależnione są od poziomu wykształcenia pedagoga. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wynosi 2 265 zł dla stażystów, 2 331 zł - dla kontraktowych, 2 647 - dla mianowanych, a 3 109 zł dla dyplomowanych.

 

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli, które muszą zapewnić pedagogom jednostki samorządu terytorialnego.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa Karta nauczyciela w art. 30 ust. 3

W myśl tego przepisu średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi:

1) nauczyciela stażysty - 100 proc.,
2) nauczyciela kontraktowego - 111 proc.,
3) nauczyciela mianowanego - 144 proc.,
4) nauczyciela dyplomowanego - 184 proc
- kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej.

Zgodnie z tegoroczną ustawa budżetową kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2 717,59 zł. Ta stawka również nie zmieniła się od 1 września 2012 r.

W odniesieniu do powyższych wskaźników średnie wynagrodzenia dla nauczyciela stażysty wynosi 2 717,59 zł, kontraktowego - 3 016,52 zł, mianowanego - 3 913,33 zł, a dyplomowanego - 5 000,37 zł miesięcznie.

 

Źródło: samorzad.pap.pl 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.