MEN z IPN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podpisali list intencyjny o współpracy w dziedzinie edukacji.

Celem porozumienia jest wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Obie instytucje będą także dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

– Dyrektorzy szkół i nauczyciele już od wielu lat korzystają z pomocy edukacyjnych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu chcemy zacieśnić naszą współpracę – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Prezes IPN podkreślił, że działalność instytut widoczna jest w polskich szkołach od wielu lat i przynosi ona korzyści zarówno uczniom, jaki i nauczycielom.

– Obecność w szkołach to jedno z najważniejszych naszych zadań. To właśnie tam realizujemy wiele projektów i działań, które mają na celu wzrost wiedzy historycznej młodego pokolenia – powiedział Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Ważnym celem porozumienia jest również włączenie się uznanych badaczy dziejów najnowszych Polski – pracowników IPN w proces powstawania podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Ponadto obie instytucje deklarują otwartość i gotowość do poszukiwania i wpierania wszelkich nowatorskich form popularyzacji nauczania historii, dostosowanych do warunków zmieniającego się młodego pokolenia i szkoły.

W celu lepszej prezentacji najnowszych badań historyków Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej jest gotowe do współorganizowania konferencji i seminariów poświęconych ich prezentacji, a także przekazywania wyników badań naukowych szkołom i placówkom podległym.

Według danych jakimi dysponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że licealiści wiedzą o najnowszej historii Polski zdecydowanie więcej niż uczniowie techników i szkół zawodowych. Dodatkowo badania pokazują, iż uczniowie interesują się historią XX wieku i lubią słuchać opowieści o tym okresie.

Z kolei z danych dotyczących badania absolwentów gimnazjum wynika, iż tylko nieliczna część radzi sobie z analizą tekstu z wykorzystaniem myślenia chronologicznego, wnioskowaniem w oparciu o źródła ikonograficzne, identyfikacją faktów historycznych i określaniem ich wzajemnych zależności w czasie. Aż 18 proc. badanych absolwentów gimnazjum nie posiada kompetencji zapisanych formalnie w podstawie programowej dla szkół podstawowych. Uczniowie ci mieli deficyty w postaci właściwego przekładania dat rocznych na wieki i dostrzegania związków przyczynowo–skutkowych. Ich wyobrażenie na temat przeszłości ogranicza się raczej do wyspowych, fragmentarycznych skojarzeń.

Źródło: MEN, samorzad.pap.pl

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.