Reklama

Kontakt do Biura Reklamy:

Anna Mikłaszewicz
Partnership Sourcing Specialist
tel. 0 61 66 55 893, 601 272 556
e-mail: anna.miklaszewicz@forum-media.pl


Forum Media Polska Sp. z o. o.

ul. Polska 13, 50-696 Poznań

  

Warunki zlecenia:

 

1. Wysokość zobowiązań finansowych jest ustalana na podstawie aktualnego cennika.
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz insertów.
3. Złożenie podpisu przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez Zleceniobiorcę.
4. Wraz z fakturą Zleceniodawca otrzymuje 2 egzemplarze czasopisma z wydrukowaną reklamą i/lub załączonym insertem
5. Faktura zostaje wystawiona w momencie realizacji zamówienia czyli ukazania się czasopisma.
6. Rezygnacja z podpisanego zlecenia może nastąpić wyłącznie na podstawie pisma przesłanego pocztą lub faksem.  W przypadku zleceń całorocznych - Zleceniodawcę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, w innych przypadkach – stosowany jest 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.