UNICEF: Polska nie zapewnia dzieciom równych szans. Młodzież niezadowolona z życia.

Polska ma kłopot z zapewnianiem dzieciom równych szans, są też u nas wyjątkowo nieszczęśliwe - wynika z raportu UNICEF. Jest kategoria, w której jesteśmy stawiani za wzór: edukacja.


Raport "Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych" analizuje sytuację dzieci w kilkudziesięciu krajach UE i OECD. Co ważne, badane są w nim nierówności nie pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi, ale między dziećmi znajdującymi się w najgorszym położeniu a tymi, których sytuację można uznać za "przeciętną". Raport powstał na podstawie m.in. danych Eurostatu, badania kompetencji 15-latków PISA, a także badania uwzględniającego satysfakcję życia młodzieży HBSC (Health Behaviour in School-aged Children).

Sytuacja najlepiej wygląda w Danii, najgorzej w Izraelu i Turcji. Polska zajęła 27. miejsce na 35 klasyfikowanych państw, daleko za innymi krajami z naszego regionu: Estonią (8. miejsce), Słowenią (9.), Łotwą (10.), Czechami (11.) czy Węgrami (14.).

Najgorzej jest pod względem "zadowolenia z życia". Co dziesiąte polskie dziecko oceniło je na 4 lub mniej w 10-stopniowej skali. Choć w każdym kraju dziewczęta w wieku 13-15 lat zgłaszają niższą satysfakcję z życia niż chłopcy, to najbardziej jest to widoczne w Polsce i we Francji.

Lepiej jest w kwestii nierówności dochodowych (23. miejsce). Ale to i tak oznacza, że dzieci znajdujące się w najtrudniejszym położeniu mają do dyspozycji dochód niższy o 50 proc. niż ich "przeciętni" rówieśnicy. W Polsce odnotowano największy wśród badanych państw wzrost nierówności w kwestii zdrowia (pomiędzy 2002 a 2014 rokiem) - zarówno w zakresie aktywności fizycznej, jak i zdrowego odżywiania. Efekt: Polska jest w czołówce państw, w których młodzieży z nadwagą szybko przybywa. Za to Polska (obok Estonii, Irlandii i Łotwy) stawiana jest jako wzór wśród krajów skutecznie niwelujących nierówności edukacyjne i zmniejszających odsetek dzieci z najsłabszymi wynikami. To m.in. odbicie wyników międzynarodowego badania kompetencji 15-latków - PISA. Pokazują one m.in., że w ostatnich latach znacznie zmniejszył się u nas odsetek uczniów mających bardzo niski poziom umiejętności, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według zwolenników gimnazjów - m.in. ZNP - to właśnie efekt wprowadzenia gimnazjów, których likwidację rozważa teraz rząd PiS. Ze względu na nierówności obawy budzi też zmiana już przeforsowana przez PiS - wycofanie się z obowiązku szkolnego dla sześciolatków i przedszkolnego dla pięciolatków. "To niemoralne, cyniczne tworzenie mechanizmów wykluczania i marginalizowania pokolenia małych Polaków na samym progu drogi życiowej" - pisał o zmianach Zespół Pedagogiki Społecznej, który działa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Bo, jak wynika np. z raportu Eurydice wysoka jakość wczesnej edukacji i opieki może wpływać na zmniejszenie przyszłych wydatków publicznych na opiekę społeczną, zdrowotną, a nawet na wymiar sprawiedliwości. Dlatego cieszy, że w przyszłym roku samorządy będą miały obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych wszystkim trzylatkom.

- Bardzo cieszy mnie, że UNICEF pochyla się nad tematyką nierówności. Dzięki ich raportowi widzimy, że Polska ma jeszcze wiele do zrobienia, ale równocześnie to właśnie edukacja podciąga pozycję naszego kraju w tym zestawieniu - mówi prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. - To, na czym teraz powinniśmy się skupić, to dobra diagnostyka adresowana do małych dzieci od przedszkola do 10. roku życia. Chodzi o to, by jak najwcześniej wyłapać te obszary w rozwoju, które wymagają wsparcia. Wzorem mogą być tu np. Anglosasi, którzy dobrze radzą sobie z diagnozowaniem trudności w uczeniu się, np. zaburzeń językowych (SLI) czy dysleksji.

Źródło: Gazeta Wyborcza 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.