Warto przeczytać

31.05.2016

Czy zdałbyś dzisiaj dawną maturę z matematyki?

W dobie dzisiejszych reform w systemie edukacji słowa „dawniej” czy „kiedyś” 

padają dość często. Porównujemy wiele zagadnień z poszczególnych przedmiotów:

co się zmieniło w programie nauczania, co przybyło, a czego ubyło. Porównujemy

również dzisiejsze umiejętności uczniów na poszczególnych etapach nauki

w odniesieniu do wcześniejszych czasów. Myślę, że każdy z nas ma tendencję

do porównywania, szczególnie gdy w szkole pracujemy kilkanaście lat.

 

To chyba dość naturalna rzecz, zwłaszcza w przypadku zawodu nauczyciela, porównywanie do poprzednich czasów jest uzasadnione dużą liczbą zmian w szkolnictwie, wprowadzaniem wielu innowacji, komputeryzacji itp. Stąd też nauczyciel powinien być osobą bardzo elastyczną i otwartą na różne zmiany czy nowinki. Ale do rzeczy. Celem tego artykułu będzie przegląd wybranych dawnych egzaminów maturalnych z matematyki. Zobaczymy, jaki był ich poziom, co matura z matematyki sprawdzała i czy zadania nawiązywały do zastosowań matematyki w codziennym życiu. Zanim prześledzimy kilka zestawów maturalnych, zobaczmy, jak w skrócie wyglądała historia matury w Polsce. Zaczęło się w 1773 r. Powstało wtedy w Polsce pierwsze ministerstwo oświaty, zwane Komisją Edukacji Narodowej – powołane w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgoda ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga1. Warto podkreślić, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą zarówno  w Polsce, jak i w całej Europie władzą oświatową  o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. W kolejnych krajach Europy ministerstwa takie powstawały dopiero w XIX wieku, a w Anglii na początku XX w. Głównym motorem rozwoju oświaty w Europie stała się Francja, gdzie stworzono szkoły ogólnodostępne, czyli powszechne. Już Napoleon promował nauki ścisłe, które wspierały rozwój kraju, w szczególności rozwój militarny. Wtedy matematyka stała się  jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania  i, jak widać jest nim do dziś. Pierwszy egzamin  (ale jeszcze nie matura), który umożliwiał studiowanie, odbył się w Prusach w 1778 r., gdzie również  w 1812 r. wprowadzono maturę zwaną egzaminem dojrzałości, a od 1834 r. matura dawała wstęp na uniwersytet. Na ziemiach polskich maturę wprowadzono na początku XIX w. w zaborze pruskim. Pierwsze matury odbyły się około 1812 r. w Księstwie Warszawskim. Oczywiście, matura ta była wstępem na uniwersytety, podobnie jak dzisiaj. XIX-wieczna matura cieszyła się wielkim uznaniem. Przed II wojną światową matura zdawana była w gimnazjach. Wynikało to z ówczesnego systemu kształcenia. Również wtedy posiadanie matury było czymś bardzo elitarnym: „Przedwojenna matura wyłaniała członków przyszłej elity, dlatego nikt nie przejmował się liczbami i danymi statystycznymi, bardziej chodziło  o jakość wykształcenia średniego niż o masowy dostęp do uczelni wyższych.  Przejdźmy już do sedna sprawy – czyli zobaczmy wreszcie, jak wyglądały dawne egzaminy maturalne z matematyki. Na potrzeby tego artykułu udało mi się dotrzeć do kilku naprawdę dawnych matur z matematyki.

 

Tomasz Grębski

"Życie Szkoły", styczeń/luty 2016

 

CIĄG DALSZY ARTYKUŁU W ZAŁĄCZNIKU

 

Pliki do pobrania

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.