Warto przeczytać

02.11.2016

Kim jest statystyczny nauczyciel?

82,65 proc. nauczycieli w Polsce to kobiety. Średnia wieku nauczyciela to ponad 43 lata, jego przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 379 zł brutto. Najwięcej pedagogów zajmuje się edukacją przedszkolną oraz wczesnoszkolną. W przypadku nauczania przedmiotowego największą grupę stanowią nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Nauczyciel to w Polsce zawód sfeminizowany. Jedynie 17,35 proc. nauczycieli to mężczyźni - wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W zawodzie pracują coraz starsze osoby. Średni wiek nauczyciela wynosi nieco ponad 43 lata, podczas gdy w 2013 roku było to 42,7. Najstarszy czynny zawodowo nauczyciel ma 87 lat.

 

Nauczyciele stanowią liczną grupą zawodową. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w minionym roku szkolnym we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych pracowało 679,8 tys. nauczycieli. Wśród nich 490 tys. to tzw. nauczyciele tablicowi, czyli pracujący bezpośrednio z dziećmi, realizujący obowiązkowe zajęcia dydaktyczne.

 

Najwięcej nauczycieli to nauczyciele przedszkolni i pracujący w edukacji wczesnoszkolnej, czyli w klasach I-III szkoły podstawowej. W nauczaniu przedmiotowym najwięcej jest nauczycieli wychowania fizycznego (68,5 tys.), języka angielskiego (48,5 tys.), języka polskiego (48,1 tys.), matematyki (43,1 tys.). Równie duża liczebnie (48,6 tys.) jest grupa nauczycieli prowadzących zajęcia komputerowe i informatykę.

 

Pozostali nauczyciele pracują m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach doskonalenia nauczycieli, kształcenia specjalnego, w kuratoriach oświaty, urzędach administracji rządowej, w centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 

Średnio w Polsce w publicznej szkole podstawowej na jednego nauczyciela przypada 11 uczniów. Dla porównania w Czechach 19, w Niemczech 15. Z kolei w podstawówce uczy się średnio 19 dzieci w klasie. W Wielkiej Brytanii 26, Francji 23. Dane dotyczą roku szkolnego 2013/2014.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.