Sonda

Biologia w Szkole

Najlepsze wsparcie dla nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych!

Biologia w Szkole:

  • Wspiera nauczycieli biologii i przyrody, gromadząc w jednym miejscu najnowsze informacje z dziedziny biologii oraz  porady zakresu efektywnego nauczania i przekazywania swojej wiedzy,
  • Zawiera opracowane przez ekspertów sprawdzone materiały i scenariusze do zajęć z biologii ukierunkowane na rozwijanie wiadomości  i umiejętności uczniów na wszystkich poziomach nauczania
  • W każdym numerze dodatkowo najnowsze informacje ze świata nauki,  nowatorskie materiały dydaktyczne do wykorzystania  podczas pracy z uczniem na lekcji w klasie oraz podczas zajęć w terenie
  • Gwarantuje zespół autorski złożony wyłącznie z ekspertów oraz najskuteczniejsze metody pracy z uczniem w dziedzinie nauk przyrodniczych

W najnowszym wydaniu „Biologii w Szkole” polecamy m.in. artykuły:

EKOSYSTEMY

Ptaki morskie – kluczowy element ekosystemów polarnych

ZE ŚWIATA ZOOLOGII

Leśny bocian

AKADEMIA ROZWOJU

Poczuć swoją wartość
Narzędzia do diagnozy i rozwijania poczucia własnej wartości

CO NOWEGO W BIOLOGII

Myśliwi wprowadzają gatunki obce
Nie zabierajcie piskląt!

EKOLOGIA

Mały organizm, wielkie szkody, czyli kilka słów o tempie ekspansji szrotówka kasztanowcowiaczka
(Cameraria ohridella, Deschka i Dimić 1986, Gracillariidae)

POMYSŁ NA LEKCJĘ

Co to za drzewo?
Motyle dzienne jako grupa modelowa w nauczaniu biologii

LABORATORIUM

Kasztanowiec – zwyczajny, ale niezwykły

Z KSIĘGARSKICH PÓŁEK

Podróże z przyrodą w tle

 

Zespół autorski:

 

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Dr  hab. Alina Bączkiewicz - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Dr hab. Iwona Melosik - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Dr hab. Katarzyna Buczkowska - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Katarzyna Kulus 

Joanna Stojak - Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Mgr Marek Ples

Dr Joanna Winiecka-Nowak - dr nauk biologicznych, autorka książek i podręczników przyrodniczych

mgr Agnieszka Graclik -  doktorantka w Instytucie Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;prowadzi badania na mrówkach i nietoperzach, zajmuje się także zwierzętami egzotycznymi

Marek Stajszczyk - Historyk i geograf. Pomysłodawca ostoi ornitologicznych o randze międzynarodowej: 1. Grądy Odrzańskie, 2. Dorzecze Stobrawy. Współpracownik: Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Ochrony Przyrody PAN we Wrocławiu i Krakowie, Zakładu Ornitologii PAN

w Gdańsku, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


SPIS TREŚCI W ZAŁĄCZNIKU

Co zyskujesz zamawiając „Biologię w Szkole”?

  • Zyskasz dostęp do gotowych do wykorzystania przy nauczaniu biologii pomocy, takich jak atrakcyjne scenariusze zajęć, zadania dla uczniów, inspirujące badania 
  • Ograniczysz  czas przygotowywania lekcji dzięki nowatorskim pomysłom do zajęć na lekcje w klasie i  w terenie
  • Dostęp do pełnego archiwum – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań miesięcznika. Dodatkowo, aktualne wydanie pojawi się na portalu zanim otrzymasz egzemplarz do ręki
  • Gwarancja stałej ceny – tylko w prenumeracie masz  pewność,  że cena nie zmieni się   przez cały rok
  • Gwarantujemy, że wszystkie artykuły pisane są przez ekspertów w swoich dziedzinach, którym bliskie sercu jest kształtowanie przyrodniczej wrażliwości młodego pokolenia
  • Dzięki najświeższym informacjom w widoczny sposób podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe - co przełoży się na lepszą ocenę Twojej pracy oraz na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego 

 

 

POBIERZ DARMOWE ARTYKUŁY!  

Najnowsze wydania

1/2016

 2/2016

 3/2016

 

 

 

 

     

 

Galeria

Archiwalne wydania

Newsletter

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.