Sonda

Biologia w Szkole

Najlepsze wsparcie dla nauczycieli biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych!

Biologia w Szkole:

 • Wspiera nauczycieli biologii i przyrody, gromadząc w jednym miejscu najnowsze informacje z dziedziny biologii oraz  porady zakresu efektywnego nauczania i przekazywania swojej wiedzy,
 • Zawiera opracowane przez ekspertów sprawdzone materiały i scenariusze do zajęć z biologii ukierunkowane na rozwijanie wiadomości  i umiejętności uczniów na wszystkich poziomach nauczania
 • W każdym numerze dodatkowo najnowsze informacje ze świata nauki,  nowatorskie materiały dydaktyczne do wykorzystania  podczas pracy z uczniem na lekcji w klasie oraz podczas zajęć w terenie
 • Gwarantuje zespół autorski złożony wyłącznie z ekspertów oraz najskuteczniejsze metody pracy z uczniem w dziedzinie nauk przyrodniczych

W najnowszym (3/2016 (11)) wydaniu „Biologii w Szkole” polecamy m.in. artykuły:

 • Historia badań behawioralnych, czyli kilka słów o tym, jak ewoluowało nasze postrzeganie zachowania się zwierząt
 • Rola promieniowców w przyrodzie oraz ich znaczenie dla człowieka
 • Bóbr europejski
 • Niesporczaki, czyli niezniszczalne misie przed naszymi domami
 • Po co nam w życiu kompetencje miękkie?
 • Narzędzia do rozwoju umiejętności miękkich
 • Jak podnieść się po porażce?
 • Co najbardziej szkodzi roślinom?
 • Naturalne nanomateriały
 • Kolorowe eksperymenty naukowe
 • Nie wszystko musi zależeć od genów czyli jak czynniki środowiskowe mogą zmieniać nasz mózg i nasze zachowanie
 • Welwiczja – przedziwna żywa skamieniałość i endemit jednocześnie
 • Mały gigant. Rzecz o karaczanie madagaskarskim
 • Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów

 

Zespół autorski:

 

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Dr  hab. Alina Bączkiewicz - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Dr hab. Iwona Melosik - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Dr hab. Katarzyna Buczkowska - Zakład Genetyki, Instytut  Biologii Eksperymentalnej UAM Poznań

Katarzyna Kulus 

Joanna Stojak - Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Mgr Marek Ples

Dr Joanna Winiecka-Nowak - dr nauk biologicznych, autorka książek i podręczników przyrodniczych

mgr Agnieszka Graclik -  doktorantka w Instytucie Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;prowadzi badania na mrówkach i nietoperzach, zajmuje się także zwierzętami egzotycznymi

Marek Stajszczyk - Historyk i geograf. Pomysłodawca ostoi ornitologicznych o randze międzynarodowej: 1. Grądy Odrzańskie, 2. Dorzecze Stobrawy. Współpracownik: Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Ochrony Przyrody PAN we Wrocławiu i Krakowie, Zakładu Ornitologii PAN

w Gdańsku, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.


SPIS TREŚCI W ZAŁĄCZNIKU

Co zyskujesz zamawiając „Biologię w Szkole”?

 • Zyskasz dostęp do gotowych do wykorzystania przy nauczaniu biologii pomocy, takich jak atrakcyjne scenariusze zajęć, zadania dla uczniów, inspirujące badania 
 • Ograniczysz  czas przygotowywania lekcji dzięki nowatorskim pomysłom do zajęć na lekcje w klasie i  w terenie
 • Dostęp do pełnego archiwum – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań miesięcznika. Dodatkowo, aktualne wydanie pojawi się na portalu zanim otrzymasz egzemplarz do ręki
 • Gwarancja stałej ceny – tylko w prenumeracie masz  pewność,  że cena nie zmieni się   przez cały rok
 • Gwarantujemy, że wszystkie artykuły pisane są przez ekspertów w swoich dziedzinach, którym bliskie sercu jest kształtowanie przyrodniczej wrażliwości młodego pokolenia
 • Dzięki najświeższym informacjom w widoczny sposób podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe - co przełoży się na lepszą ocenę Twojej pracy oraz na uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego 

 

 

POBIERZ DARMOWE ARTYKUŁY!  

Najnowsze wydania

1/2016

 2/2016

 3/2016

 

 

 

 

     

 

Galeria

Archiwalne wydania

Newsletter

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.