Forum Logopedy

Praktyczne czasopismo dla logopedów z merytorycznym patronatem PZL!

 • Każdy numer poświęcamy innemu zaburzeniu mowy, a w najbliższych wydaniach: dyslalie, wady wymowy a błędy wymowy, słuch fonemowy, niepłynność mowy, AAC
 • Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego
 • Każdy numer tematyczny prowadzony jest przez innego redaktora merytorycznego – specjalistę danego zaburzenia
 • Prezentujemy ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów
 • W każdym numerze proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia 

W najbliższym (maj/czerwiec 2016) wydaniu „Forum Logopedy” polecamy m.in. artykuły:

 • Zaburzenia mowy dziecka z afazją nabytą. Zespół Landaua Kleffnera. Jest to szczególny przypadek afazji sensorycznej, nie zawsze jest prawidłowo rozpoznawalne, gdyż stanowi problem diagnoz różnicowej z autyzmem, ORM, zaburzeniami słuchu
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji – w wielu przypadkach wczesne postawienie diagnozy obarczone jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. 
 • Terapia logopedyczna w różnych formach demencji – w jakiś sposób diagnozować takich pacjentów i jakie formy terapii są dawnym przypadku najstosowniejsze
 • Radość uczenia się przez całe życie. Metoda Marii Montessori jako element terapii gerontologopedycznej osób starszych z demencją, afazją, czy chorobą Alzhaimera 
 • Otępienie o typie Alzheimera. Na każdym z etapów występują innego typu zaburzenia funkcjonowania poznawczego. Wczesne rozpoznanie choroby uruchamia wcześniejsze podjęcie działań leczniczych i rehabilitacyjnych.
 • Zaburzenia poznawcze i  ich rehabilitacja u dzieci z nerwiakowłókniakowatością typu 1. NF 1 jest chorobą genetyczną związaną z wysokim ryzykiem wystąpienia zaburzeń poznawczych i emocjonalnych oraz trudności psychospołecznych u chorych dzieci

Zespół autorski numeru maj/czerwiec 2016 m.in:
 
Marlena Puchowska (red. merytoryczny numeru) - neurologopeda, specjalista afazjolog, certyfikowany logopeda. Wieloletni pracownik Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii. Współautorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA.
Elżbieta Bogacz - psycholog, logopeda, neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i logopedii
Elżbieta Drewniak-Wołosz- psycholog, neurologopeda, specjalistka afazji dziecięcej, od niemal 30 lat pracuje w krakowskim ośrodku dla dzieci afatycznych. Współautorka publikacji „AFA - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego”, od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci afatycznych
Ewa Małachowska - neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog; ekspert MEN. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowychUMK w Toruniu. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego PZL.
Anna Paluch -psycholog, logopeda, specjalista afazji dziecięcej, pracowała
pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej.Współautorka publikacji i metody AFA – SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci afatycznych.
Magdalena Trzcińska - dr n. med., psycholog kliniczny, neuropsycholog. Ukończyła Szkołę Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (certyfikat OCTC). Ukończyła kurs II stopnia terapii racjonalno–emotywnej wg Maultsby’ego. 

Co zyskujesz zamawiając „Forum Logopedy”?

 • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej dzięki merytorycznemu wsparciu PZL, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
 • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
 • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
 • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy 
 • Dostęp do wszystkich dotychczasowych wydań – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań czasopisma., m.in. o tematyce: jąkania, ORM, zaburzeń głosu, autyzmu, afazji, wieloaspektowości logopedii, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanym, diagnozie, terapii logopedycznej
 


Tegoroczne wydania

1/2016

2/2016

 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.