Forum Logopedy

Praktyczne czasopismo dla logopedów z merytorycznym patronatem PZL!

  • Każdy numer poświęcamy innemu zaburzeniu mowy, a w najbliższych wydaniach: dyslalie, wady wymowy a błędy wymowy, słuch fonemowy, niepłynność mowy, AAC
  • Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego
  • Każdy numer tematyczny prowadzony jest przez innego redaktora merytorycznego – specjalistę danego zaburzenia
  • Prezentujemy ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów
  • W każdym numerze proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia 

W najbliższym wydaniu „Forum Logopedy” polecamy m.in. artykuły:

TEMAT NUMERU

Wykorzystanie strategii sensorycznych w terapii zaburzeń artykulacyjnych 

WYWIAD MIESIĄCA

Wczesne usprawnianie rozwoju mowy z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulacyjnej (UTTR) 

Z PRAKTYKI LOGOPEDY 

Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu 

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym 

Dotykam, więc mówię 

ZAJĘCIA Z POMYSŁEM 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z niepełnoprawnością. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną 

Scenariusz zajęć dla dzieci od 6 roku życia w normie intelektualnej z zaburzeniami SI, koncentracji i podejrzeniem specyficznych trudności w uczeniu się 

Karta pracy do ćwiczenia 3. scenariusza 5 

Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 5 

Scenariusz dla młodzieży z zaburzeniami komunikacji (osób niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych, z zespołem Aspergera, afazją/SLI, z niedosłuchem) 

Karta pracy do ćwiczenia 1. scenariusza 6 

Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 6 

Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 6 

Z PRAKTYKI LOGOPEDY 

Znaczenie przetwarzania sensorycznego w diagnozie logopedycznej – studium przypadku dziecka z seplenieniem bocznym 

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Przetwarzanie słuchowe i jego zaburzenia 

WSPÓŁPRACA Z… 

Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego i aktywności motorycznej na rozwój mowy 

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w sali terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej 

Znaczenie terapii integracji sensorycznej w budowaniu kontroli posturalnej i reakcji równoważnych oraz kontroli motorycznej 

Zaburzenia integracji słuchowej

Co zyskujesz zamawiając „Forum Logopedy”?

  • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej dzięki merytorycznemu wsparciu PZL, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
  • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
  • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
  • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy 
  • Dostęp do wszystkich dotychczasowych wydań – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań czasopisma., m.in. o tematyce: jąkania, ORM, zaburzeń głosu, autyzmu, afazji, wieloaspektowości logopedii, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanym, diagnozie, terapii logopedycznej
 


Tegoroczne wydania

1/2016

2/2016

 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.