Forum Logopedy

Praktyczne czasopismo dla logopedów z merytorycznym patronatem PZL!

 • Każdy numer poświęcamy innemu zaburzeniu mowy, a w najbliższych wydaniach: dyslalie, wady wymowy a błędy wymowy, słuch fonemowy, niepłynność mowy, AAC
 • Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego
 • Każdy numer tematyczny prowadzony jest przez innego redaktora merytorycznego – specjalistę danego zaburzenia
 • Prezentujemy ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów
 • W każdym numerze proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia 

W najbliższym wydaniu „Forum Logopedy” polecamy m.in. artykuły:

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku
 • Terapia pacjenta z wadą rozszczepową i oligofazją
 • Zaburzenia fonacji w mowie rozszczepowej
 • Studium przypadku kilkunastoletniej pacjentki z nasilonymi cechami dyslalii rozszczepowej

ZAJĘCIA Z POMYSŁEM

 • Ćwiczenia fonacyjne 26
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku niemowlęcym z rozszczepem podniebienia
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4 lat z opóźnionym rozwojem mowy na skutek rozszczep
 • Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6 lat z mową rozszczepową
 • Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza zajęć dla dzieciw wieku 6 lat z mową rozszczepową
 • Scenariusz zajęć dla osób z zakończonym ontogenetycznym rozwojem mowy w wieku 15 lat i więcej po rozszczepie podniebienia

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem
 • Wieloprofilowa terapia dziecka z zespołem Pierre’a Robina

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Zastosowanie logorytmiki w terapii dzieci z rozszczepem podniebienia
 • Ćwiczenia oddechowe w terapii mowy rozszczepowej

WSPÓŁPRACA Z…

 • Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia i niedosłuchem
 • Wieloprofilowa terapia dziecka z zespołem Pierre’a Robina

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

 • Psychologiczne aspekty rozszczepów
 • Postępowanie ortodontyczne w leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia
 • Rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego

ZAWÓD LOGOPEDA

 • Krajowy Rejestr Logopedów

Co zyskujesz zamawiając „Forum Logopedy”?

 • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej dzięki merytorycznemu wsparciu PZL, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
 • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
 • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
 • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy 
 • Dostęp do wszystkich dotychczasowych wydań – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań czasopisma., m.in. o tematyce: jąkania, ORM, zaburzeń głosu, autyzmu, afazji, wieloaspektowości logopedii, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanym, diagnozie, terapii logopedycznej
 


Tegoroczne wydania

1/2016

2/2016

 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.