Forum Logopedy

Praktyczne czasopismo dla logopedów z merytorycznym patronatem PZL!

  • Każdy numer poświęcamy innemu zaburzeniu mowy, a w najbliższych wydaniach: dyslalie, wady wymowy a błędy wymowy, słuch fonemowy, niepłynność mowy, AAC
  • Zespół autorski złożony wyłącznie z doświadczonych specjalistów pod kierunkiem redaktora merytorycznego
  • Każdy numer tematyczny prowadzony jest przez innego redaktora merytorycznego – specjalistę danego zaburzenia
  • Prezentujemy ciekawe studia przypadków, różne metody terapii, opinie innych specjalistów: psychologów, neonatologów, foniatrów, laryngologów
  • W każdym numerze proponujemy ciekawe ćwiczenia wraz z kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia 

W najbliższym wydaniu „Forum Logopedy” polecamy m.in. artykuły:

TEMAT NUMERU

Różnorodność i indywidualizm  we współczesnej surdologopedii

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

·         Trudności komunikacyjne osób z zaburzeniami słuchu w kontekście problemów w sferze funkcjonowania społecznego – zadania i cele terapii surdologopedycznej

·         Środowisko rodzinne w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych i językowych niesłyszących oraz słabo słyszących dzieci z zespołem Downa

ZAJECIA Z POMYSŁEM

·         Scenariusz zajęć dla dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym w wieku od 6. r.ż.

·         Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 1.

·         Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 1

·         Scenariusz zajęć dla dzieci jednorocznych i 2-letnich z uszkodzeniem narządu słuchu

·         Scenariusz zajęć dla dzieci 2–4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy oraz uszkodzeniem narządu słuchu.

·         Karta pracy do ćwiczenia 3. scenariusza 3

·         Scenariusz dla dzieci szkolnych z sygmatyzmem oraz z uszkodzonym narządem słuchu

·         Karta pracy do ćwiczenia 1. scenariusza 4

·         Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 4

·         Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 4

·         Karta pracy do ćwiczenia 7. scenariusza 4

·         Dialog czynnościowy. Przykład dialogu czynnościowego „Kwiatek dla mamy i taty”

Z PRAKTYKI LOGOPEDY

·         Diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu

METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

·         Nowe spojrzenie na wychowanie słuchowe

·         Świat opowiadany Wczesne wychowanie językowe w terapii surdologopedycznej. Metoda pracy oparta na dialogu i narracji

·         Stowarzyszenie jako forma wsparcia rodziców w terapii dzieci z wadą słuchu

WSPÓŁPRACA Z…

 

Uczeń z dysfunkcją słuchu – współpraca logopedy z nauczycielem języka obcego 

Co zyskujesz zamawiając „Forum Logopedy”?

  • Dajemy gwarancję, że materiały zamieszczone w czasopiśmie są wysokiej jakości merytorycznej dzięki merytorycznemu wsparciu PZL, co znacznie zwiększy efektywność prowadzonej terapii
  • Ograniczamy czas przygotowania ćwiczeń dla podopiecznych dzięki ciekawym i twórczym scenariuszom zajęć oraz wskazówkom specjalistów
  • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy diagnozy i terapii dotyczące niszowych przypadków logopedycznych
  • Dzięki czasopismu poznasz nowe i bardziej efektywne metody terapii logopedycznej dotyczące różnych zaburzeń mowy 
  • Dostęp do wszystkich dotychczasowych wydań – wybierając wersję pełną zawsze możesz sięgnąć do poprzednich wydań czasopisma., m.in. o tematyce: jąkania, ORM, zaburzeń głosu, autyzmu, afazji, wieloaspektowości logopedii, wielojęzyczności, mutyzmu, laryngektomowanym, diagnozie, terapii logopedycznej
 


Tegoroczne wydania

1/2016

2/2016

 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.