Głos Pedagogiczny

Najbardziej praktyczne czasopismo dla pedagogów, psychologów szkolnych nauczycieli-wychowawców!

Analiza problemów – Studia przypadków - Wzory dokumentów

 

Z czasopisma dowiesz się m.in.:

 • jak skompletować dokumentację na potrzeby dyrektora i KO – od planów pracy, programów wychowawczych i profilaktycznych, po sprawozdania z podjętych działań i wzory notatek służbowych,
 • jak dobrać skuteczne metody pracy w zależności od problemów i osobowości ucznia – dzięki sprawdzonym rozwiązaniom z innych placówek oraz podpowiedziom, jak je wykorzystać u siebie,
 • jak wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji z udziałem uczniów i rodziców – na przykładach pokazując, jak uniknąć błędów i jaką dokumentację mieć zawsze „pod ręką”,
 • jak wywiązać się z wymagań w zakresie diagnozy i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dzięki arkuszom diagnostycznym, scenariuszom zajęć specjalistycznych oraz narzędziom do oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom,
 • jak podnieść poziom bezpieczeństwa w placówce, poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne oraz materiały angażujące rodziców do współpracy.

W najnowszym wydaniu „Głosu Pedagogicznego” polecamy m.in. artykuły:

Temat miesiąca: 

 • Każdemu według potrzeb. Warunki doboru form terapii do potrzeb dziecka

TWARZĄ W TWARZ

 • Książki dzieciństwa. Wywiad z Alicją Ungeheuer-Gołąb, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego

PRACA Z UCZNIEM ZE SPE

 • AAC. Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO

 • Niepopularne i trudne decyzje

LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM

 • Strach ma wielkie oczy, czyli czego się boimy?

NARZĘDZIOWNIA

 • Materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczej na temat „Strach ma wielkie oczy”
 • Podejmowanie niepopularnych decyzji – narzędzia do nauki tej umiejętności
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z autyzmem
 • Przykładowy dokument dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych

PRACOWNIA PEDAGOGICZNA

 • Gdy poczwarka zmienia się w motyla, czyli jak pracować z uczniami w wieku dojrzewania
 • Uczeń/uczennica „zakochany/a” w nauczycielu. Jak reagować?
 • Rodzic, dziecko i wyścig szczurów, czyli syndrom one wrong move
 • Aktywizacja uczniów poprzez metodę storyline

CYKL Z EKSPERTEM

 • YouTube w nauce języków obcych

RELACJA

 • Jak będzie wyglądać edukacja przyszłości?

 

Zespół autorski:

 

Małgorzata Łoskot – pedagog specjalny, socjoterapeta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przez wiele lat pracowała jako pedagog najpierw w poradni psychologiczno – pedagogicznej, później w gimnazjum. Jest autorką cyklu artykułów "Szkoła dla rodziców". Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Redaktor prowadząca portalu Pedagogia.pl.

 

Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Joanna Lesińska – radca prawny, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. 

 

Alicja Strzelecka - Lemiech - doktor psychologii, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Szkołę Psychoterapii Gestalt. Prowadzi prywatny gabinet psychologiczny (poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychoterapia), a także warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia zawodowe (między innymi z zakresu tematyki przemocy domowej).

 

Magdalena Goetz - psycholożka, psychoterapeutka i trenerka. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

 

Piotr Wiliński - pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki oraz na kierunkach nauczycielskich na UAM w Poznaniu oraz GWSH-M Milenium w Gnieźnie.

 

Aleksandra Kubala – Kulpińska - pedagog szkolny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich, terapeuta pedagogiczny 

 

Maria Pecyna - starszy wizytator KO w Legnicy (1990–1998) oraz we Wrocławiu (1999–2006), dyrektor Delegatury KO w Legnicy (2006–2007), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli (1995–2006), ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wykładowca na studiach podyplomowych. Od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy.

Dlaczego warto?

 • Ograniczamy czas przygotowywania dokumentacji do minimum, dzięki czemu możesz przeznaczyć go na realizację innych obowiązków.
 • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy pedagogów i psychologów szkolnych, z którymi muszą mierzyć się w codziennej pracy
 • Dostarczamy gotowych pomysłów na ciekawe zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem nowoczesnych metod pedagogicznych i psychologicznych
 • Wyposażamy Państwa w sprawdzone procedury postępowania w trudnych sytuacjach z udziałem uczniów, zgodnie z aktualnymi przepisami (prawem oświatowym, k.k., k.c., ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ds. przeciwdziałania narkomanii)
 


Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.