Głos Pedagogiczny

Najbardziej praktyczne czasopismo dla pedagogów, psychologów szkolnych nauczycieli-wychowawców!

Analiza problemów – Studia przypadków - Wzory dokumentów

 

Z czasopisma dowiesz się m.in.:

  • jak skompletować dokumentację na potrzeby dyrektora i KO – od planów pracy, programów wychowawczych i profilaktycznych, po sprawozdania z podjętych działań i wzory notatek służbowych,
  • jak dobrać skuteczne metody pracy w zależności od problemów i osobowości ucznia – dzięki sprawdzonym rozwiązaniom z innych placówek oraz podpowiedziom, jak je wykorzystać u siebie,
  • jak wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji z udziałem uczniów i rodziców – na przykładach pokazując, jak uniknąć błędów i jaką dokumentację mieć zawsze „pod ręką”,
  • jak wywiązać się z wymagań w zakresie diagnozy i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dzięki arkuszom diagnostycznym, scenariuszom zajęć specjalistycznych oraz narzędziom do oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom,
  • jak podnieść poziom bezpieczeństwa w placówce, poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne oraz materiały angażujące rodziców do współpracy.

W najnowszym wydaniu „Głosu Pedagogicznego” polecamy m.in. artykuły:

TWARZĄ W TWARZ


o Szkoła – miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać swoje talenty


PRACOWNIA PEDAGOGICZNA


o Jakim wsparciem otoczyć dziecko, gdy istnieje podejrzenie stosowania wobec niego przemocy domowej? 

o Skupmy się! Zaburzenia koncentracji uwagi u uczniów

o Uzależnienie behawioralne. W niewoli czynności


PRACOWNIA ROZWOJU ZAWODOWEGO


o Jak nie być czarną owcą ani kozłem ofiarnym

o Mindfulness. Ćwiczenie uważności na co dzień

o Natura błędów w ocenianiu


LEKCJA WYCHOWAWCZA Z POMYSŁEM


o Podsumowywanie i planowanie


NARZĘDZIOWNIA


o Lekcja wychowawcza z pomysłem: podsumowywanie i planowanie


o Ćwiczenia uważności dla początkujących


o Wskazówki przydatne do nauczania dziecka z dyspraksją

o Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań w pracy z uczniem o SPE

o Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia


ZA DRZWIAMI GABINETU


o Dysgrafia czy dyspraksja. Jak zdiagnozować?

 

Zespół autorski:

 

Małgorzata Łoskot – pedagog specjalny, socjoterapeta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Przez wiele lat pracowała jako pedagog najpierw w poradni psychologiczno – pedagogicznej, później w gimnazjum. Jest autorką cyklu artykułów "Szkoła dla rodziców". Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Redaktor prowadząca portalu Pedagogia.pl.

 

Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Joanna Lesińska – radca prawny, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu, autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. 

 

Alicja Strzelecka - Lemiech - doktor psychologii, psychoterapeutka. Ukończyła szkolenie z Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Szkołę Psychoterapii Gestalt. Prowadzi prywatny gabinet psychologiczny (poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychoterapia), a także warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia zawodowe (między innymi z zakresu tematyki przemocy domowej).

 

Magdalena Goetz - psycholożka, psychoterapeutka i trenerka. Prowadzi terapię młodzieży i dorosłych oraz warsztaty psychoedukacyjne i szkolenia dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

 

Piotr Wiliński - pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Nauczyciel akademicki. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki oraz na kierunkach nauczycielskich na UAM w Poznaniu oraz GWSH-M Milenium w Gnieźnie.

 

Aleksandra Kubala – Kulpińska - pedagog szkolny Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Piekarach Śląskich, terapeuta pedagogiczny 

 

Maria Pecyna - starszy wizytator KO w Legnicy (1990–1998) oraz we Wrocławiu (1999–2006), dyrektor Delegatury KO w Legnicy (2006–2007), zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli (1995–2006), ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wykładowca na studiach podyplomowych. Od 2007 r. główny specjalista ds. oświaty w Urzędzie Miasta Legnicy.

Dlaczego warto?

  • Ograniczamy czas przygotowywania dokumentacji do minimum, dzięki czemu możesz przeznaczyć go na realizację innych obowiązków.
  • Pomagamy rozwiązywać specyficzne problemy pedagogów i psychologów szkolnych, z którymi muszą mierzyć się w codziennej pracy
  • Dostarczamy gotowych pomysłów na ciekawe zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem nowoczesnych metod pedagogicznych i psychologicznych
  • Wyposażamy Państwa w sprawdzone procedury postępowania w trudnych sytuacjach z udziałem uczniów, zgodnie z aktualnymi przepisami (prawem oświatowym, k.k., k.c., ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ds. przeciwdziałania narkomanii)
 


Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.