Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:

Artykuły Przedszkola

 
święto pieczonego ziemniaka

Święto Pieczonego Ziemniaka - scenariusz uroczystości

13.08.2010
Scenariusze zajęć
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna
 
Renata Kozakiewicz

 

Przebieg uroczystości

 

Zabawy wstępne

 

A. Rodziców (najlepiej, jeśli będą to tatusiowie, którzy wcześniej zgłosili chęć do pieczenia ziemniaków) zaproś na teren przedszkola, tam gdzie wcześniej zostały umieszczone grille, aby rozpalili ogień.

B. Po wejściu do sali rodzice biorą kartkę z instrukcją i przystępują do zabawy. Na szarym arkuszu papieru wpisują potrawę, której składnikiem są ziemniaki (każdy członek rodziny może wpisać swoją ulubioną potrawę), np. frytki, placki ziemniaczane, kopytka.

C. Następnie uczestnicy przechodzą do stolika, na którym stoi pojemnik z ziemniakami, folia do zawijania oraz przyprawy i masło, rodzice

Kontrola zarządcza w szkole

Kontrolę zarządczą  stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. czytaj więcej>>

wraz ze swoimi dziećmi przygotowują swoje ziemniaki do pieczenia. Rodzice mogą przygotować ziemniaczany przysmak swoim dzieciom lub pozwolić im samym przygotować pod czujnym okiem dorosłych.

 

Uwaga: Przed przygotowywaniem ziemniaków zachęć gości i dzieci do umycia rąk. Mogą także skorzystać z mokrych chusteczek.

 

D. Rodzice przygotowują wizytówkę dla siebie i dla swojego dziecka:

 

 • na kartce wpisują, np. Tata Piotrusia, Mama Oli, a dla dziecka jego imię np.: Piotruś, Ola,
 • rysują (sami lub dziecko) symbol, atrybut jesieni, np.: grzybek, listek,
 • stemplują wybraną (taką samą) pieczątką wizytówkę dla siebie i dziecka,
 • przypinają sobie i dziecku wizytówkę za pomocą taśmy.

 

Zabawy główne

 

A. Taniec na powitanie

 

Zaproś wszystkich zebranych do wspólnego tańca Le Bastringlo. Uczestnicy spotkania dobierają się parami i wybierają sobie dowolne miejsce

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Planowanie działań zespołu nauczycieli powinno uwzględniać, i często uwzględnia, procedurę ewaluacji. W trakcie oraz po zakończeniu działań ewaluacji wewnętrznej zdobywamy informacje o tym, jak osiągamy zaplanowane cele...
czytaj więcej>>

w sali. Na początku utworu tańczą ze swoją parą dookoła, trzymając się pod łokcie, tworząc haczyki. Na zmianę melodii przechodzą tanecznym krokiem obok innych osób, jednocześnie je witając: uśmiechem, ukłonem, machaniem, podaniem ręki itp. Następna zmiana muzyki zaprasza – tym razem – do obrotów z osobą stojącą najbliżej.

 

B. Recytacja wiersza Co można zrobić z ziemniaka?

 

Zaproś wszystkich gości, aby usiedli na krzesełkach. Poproś dzieci, aby zostały na środku sali i ustawiły się twarzami w stronę gości. Powiedz, że na dzisiejsze spotkanie przedszkolaki przygotowały wiersz mówiący o tym, do czego wykorzystujemy ziemniaki. Zaproś rodziców do jego wysłuchania. Recytację nagradzamy brawami.

 

C. „To jest pyszne!”

 

Po występie poproś dzieci, aby usiadły na podłodze przed rodzicami. Następnie zaproś uczestników spotkania do wyboru ulubionej potrawy wykonanej z ziemniaków. Powiedz, że każdy ma tylko dwa głosy. Kolejno odczytuj nazwy zapisanych na plakacie wstępnym potraw z ziemniaków. Po każdej potrawie uczestnicy głosują, a Ty policz głosy i zapisz obok na plakacie przy danej potrawie. Zwycięża potrawa, która otrzyma najwięcej głosów. Może się zdarzyć, że kilka z nich otrzyma taką samą liczbę punktów, wtedy powstanie supermenu ziemniaczane. Po wyborze najlepszej ziemniaczanej potrawy (gdy odczytasz jej nazwę), możesz zachęcić dzieci i rodziców, aby głośno krzyknęli: To jest pyszne!

 

D. Zabawa z piosenką Kopanie ziemniaków

 

Poproś dzieci, aby stanęły w parze ze swoim rodzicem. Powiedz, że podczas śpiewania pierwszej zwrotki pary stoją naprzeciwko siebie w dowolnym miejscu sali i naśladują ruchem kopanie ziemniaków. Podczas następnej zwrotki pary tworzą zaprzęgi i „wiozą ziemniaki do piwnicy”.

 

Ważne: Zwróć uwagę, czy wszystkie dzieci mają pary, w razie potrzeby sama włącz się do zabawy.

Nadzór w oddziale przedszkolnym w szkole

Wytyczne na temat nadzoru pedagogicznego dyrektora określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego...czytaj więcej>>


 
E. „Opowiadaj dalej”

 

Zaproponuj gościom zabawę w opowiadanie dowolnej historyjki, w której istnieje słowo ziemniak. Do zabawy zaproś 10 osób, które lubią opowiadać bajki i wesołe historyjki. Pozostali uczestnicy robią duże koło. Na środku sali ustaw 10 krzesełek i zaproś uczestników do zajęcia miejsc. Rozpocznij opowiadanie historyjki, stojąc w środku koła. W momencie, kiedy wszyscy uczestnicy zabawy usłyszą słowo ziemniak, zamieniają się miejscami, Ty również próbujesz usiąść na krzesełku. Kto nie znajdzie dla siebie miejsca, kontynuuje opowieść. Historyjka może rozpoczynać się od takich słów: Hen daleko, za górami za lasami było piękne i bogate królestwo. Rządził tam mądry i sprawiedliwy król Jego Wysokość Ziemniak … (tutaj musi nastąpić zmiana miejsc i opowieść toczy się dalej).

 

Pamiętaj: Zabawa nie może trwać zbyt długo, niekończąca się opowieść może znudzić pozostałych uczestników zabawy.

 

Podziękuj wszystkim za udział w zabawie i zaproponuj pracę w zespołach.

 

Fragment scenariusza pochodzi z poradnika "Uroczystości i imprezy w przedszkolu".

Wasza ocena: 2.0
Oceń:
Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 36

Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 37

Warning: fopen(gfx/_logs/error_2014_10.xml) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 58

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 36

Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 37

Warning: fopen(gfx/_logs/error_2014_10.xml) [function.fopen]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/www.raabe.com.pl/inc/error.inc.php on line 58