Newsletter

Sonda

Polonistyka

Praktyczne czasopismo zawodowe dla nauczycieli polonistów, studentów, bibliotekarzy i animatorów kultury

 Ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z obszaru:

 • kultura języka polskiego i zagadnienia językowe
 • kształtowanie nawyków czytelniczych – priorytet MEN
 • analiza współczesnych zjawisk literackich
 • nowe technologie w szkole

 

Z czasopisma dowiesz się m.in.: 

 • jak optymalnie zrealizować wymogi podstawy programowej i priorytetu MEN dotyczące promocji czytelnictwa
 • jak podnosić poziom kompetencji komunikacyjnych Twoich uczniów, począwszy od szkoły podstawowej, aż po klasy maturalne
 • jak zwiększyć aktywność na lekcjach uczniów o zróżnicowanym poziomie umiejętności

 

Dzięki czemu Twoi uczniowie będą osiągać lepsze wyniki na sprawdzianach i egzaminach!

 

Z najbliższego numeru, który jest zbudowany wokół motywu: Adaptacje i pomosty w literaturze, dowiesz się m.in.:

 • Dlaczego felieton jest atrakcyjną formą literacką zarówno dla pisarzy, jak i dla czytelników / dr Paulina Małochleb, Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej
 • Jak efektywnie wykorzystać nowe technologie w szkole - telefon komórkowy jako sprzymierzeniec polonistyki - innowacyjne pomysły metodyczne sprawdzone w praktyce / Barbara Matusiak
 • Co to znaczy, że język jest jak rwąca rzeka. Wypowiedzi znanych naukowców i polonistów na temat kondycji współczesnej polszczyzny jako pomysł na lekcję / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer
 • Jak poprawnie wymawiać sylaby - zestawy ćwiczeń w codziennym użytkowaniu języka polskiego / Agnieszka Serowik
 • Dlaczego warto rozmawiać z uczniami szkół ponadgimnazjalnych o wielkich dziennikach pisarskich (Gombrowicz, Lechoń, Bobkowski, Herling-Grudziński)? / dr Anna Podemska-Kałuża
 • Jak sprawić, aby uczenie się było łatwiejsze - sprawdzone pomysły metodyczne krok po kroku w ujęciu mocnych i słabych stron / Aleksandra Kubala-Kulpińska
 • Jak przygotować konkurs czytelniczy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej - plan działań, jak zaktywizować uczniów do twórczej lektury / Marzena Tyl, Joanna Stefańczyk
 • Jak pisać żywo i barwnie - warsztaty twórczego pisania - pomysł na zajęcia pozalekcyjne / dr Michał Larek
 • Co można zrobić, aby literatura mogła działać - pomysły na projekty biblioteczne / dr Anna Marchewka

   

Zespół autorski:

 

prof. Jerzy Bralczyk – wybitny językoznawca, członek Rady Języka Polskiego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

 

prof. Halina Zgółkowa - Kierownik Zakładu Retoryki i Pragmalingwistyki UAM, autor Słownika Praktycznej Polszczyzny, badaczka języka dzieci, recenzentka zagadnień na egzaminach maturalnym przy MEN

 

Natalia Kuźmińska – nauczyciel z 10-letnim stażem, metodyk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

 

Bożena Popiela – trener edukacyjny w obszarze: praca w zespołach, kształtowanie postaw uczniowskich, współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacji

 

dr Paulina Małochleb – wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

 

Barbara Matusiak - nauczycielka języka polskiego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi, wychowawczyni wielu generacji młodzieży. Autorka książek metodycznych [np.:  Polonista i historyk w nowej szkole, Drama na lekcjach języka polskiego]. Propaguje stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, uwielbia lekcje interdyscyplinarne [realizowane we współpracy z nauczycielami matematyki, chemii, języków obcych]. Od lat współpracuje z CKE i OKE. 

 

SPIS TREŚCI W ZAŁĄCZNIKU

Pliki do pobrania

Dlaczego warto?

 • Pracujemy ściśle w oparciu o podstawę programową, oznaczając artykuły zagadnieniem z podstawy programowej
 • Ułatwiamy skuteczne przygotowanie uczniów do sprawdzianów i egzaminów
 • Pokazujemy, jak pracować z uczniami o zróżnicowanym poziomie umiejętności – również z uczniami ze SPE 
 • Przedstawiamy pomysły na zajęcia w plenerze, projekty edukacyjne, koła zainteresowań, wykorzystanie nowych technologii w szkole
 • Pokazujemy, jak pracują nauczyciele, którzy wygrywają z uczniami olimpiady i konkursy międzyszkolne 
 

 

Czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, odbierane także jako pismo literackie. Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy oraz dydaktyki nauczania. Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych badaczy i krytyków literatury, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli. Periodyk ukazuje się od 1948 roku.

 

 

 

Recenzja

Nieprawdopodobnie … prawdziwa historia


    Powstania Warszawskiego nikt nie wymyślił. Podobnie jak Monika Kowaleczko-Szumowska nie wymyśliła treści swojej książki "Galop 44". Jak sama zapisała - "nie śmiałaby". To wszystko stało się samo. Nikt nie wymyślił bohaterstwa powstańców, cierpienia ludności cywilnej, czy dylematów dowódców. Okrucieństwa okupantów - także nikt nie musiał wymyślać.
     Powstanie Warszawskie... bije obecnie rekordy niekończących się dyskusji. Mogłoby się wydawać, że wciąż takich samych, niezmiennie od...1946 roku. Jedni są ZA, drudzy - PRZECIW. Lecz, to nie jest to samo. Ówcześni powstańcy mają już wiele lat, niektórzy z nich już odeszli  i są teraz bardziej  obiektami zasłużonej adoracji niż dyskutantami. Dziś za krytykę biorą się pokolenia, które nie tylko z Powstaniem, lecz i z samą wojną - nigdy nie miały nic wspólnego. Za późno się urodziły. Jak się wydaje, bycie za lub przeciw, jest emanacją życiowych poglądów. Nie mnie to oceniać, lecz jedno chyba mogę napisać - w dającym się przewidzieć czasie,  to się z pewnością nie skończy.
     Polemizowałbym z tezą, że mamy dobrych autorów książek dla młodzieży. Takich jak na przykład Amerykanin John Green twórca "Gwiazd naszych wina" (absolutny bestseller filmowy). Jeżeli zaś chodzi o historię... to w ogóle szkoda gadać. Jedyna rzecz, którą się wyróżniają - to hiperpoprawność polityczna. Bo czy młodzi potrzebują debaty, stawiania problemów ?
    Tak potrzebują - i to bardzo. Książka „Galop’ 44” - Moniki Kowaleczko-Szumowskiej jest jednak pod tym względem nietypowa. Nie przedstawia swoim czytelnikom prawd objawionych i jedynie słusznych. Przeciwnie - wprowadza swoich bohaterów Mikołaja (13 lat) i jego brata Wojtka (17 lat), w wir powstańczej Warszawy. Dodajmy, iż na samym początku książki to właśnie starszy Wojtek twierdzi, iż w czymś takim jak Powstanie nigdy nie wziąłby udziału. Jednak... przenosi się (jak ? - proszę przeczytać książkę) kilkadziesiąt lat wstecz aby ratować brata.
    Autorka niczego nie wymyśla. Wiele godzin przesiedziała w Archiwum Historii Mówionej prowadzonej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Efekt tego jest taki, że im bardziej nieprawdopodobna wydaje się ta historia, tym... bardziej staje się prawdziwa. Jej książka nie uczy tak - jak powinna, tylko stawia czytelnika w realiach, z którymi sam powinien dać sobie radę. I dlatego właśnie, nie waham się tego napisać, jest bardzo dobrą propozycją dla polskich nastolatków. Polecam ją jako nauczyciel uczący historii i jako … ojciec.
    Recenzent nie ma dwóch synów. Ma dwie nastoletnie córki, które mają swoje poglądy, swoje zdanie. Zastanawiam się – czy gdyby znalazły się na miejscu bohaterów tej książki - wzięłyby udział w Powstaniu? 

Ireneusz Wywiał
 

GALOP’ 44
Autor: Monika Kowaleczko-Szumowska
Data premiery: lipiec’ 2014 r.
Liczba stron: 356
Format: 140 x 208
Oprawa: miękka


Opis:
Mikołaj w przedziwny sposób trafia ze współczesnej Warszawy w sam wir dramatycznych wydarzeń powstania warszawskiego. Jego starszy brat Wojtek decyduje się na podróż, która zakończy się kilkadziesiąt lat wcześniej, aby wydostać Mikołaja z powrotem. W walczącej Warszawie chłopcy poznają na przemian smak zwycięstwa i gorycz porażki, dowiadują się, czym jest męstwo, prawdziwa przyjaźń i wielka miłość.


Od autorki:
(…)

Wydarzeń, które wypełniły Galop’44 sama nie wymyśliłam. Nie śmiałabym. Większość historii odnalazłam w Archiwum Historii Mówionej, prowadzonym przez Muzeum. Część usłyszałam bezpośrednio od powstańców. Rozdzieliłam je pomiędzy swoich bohaterów, czasem nieznacznie dostosowując, ale reguła w Galopie’44 jest jedna: im bardziej niewiarygodne zdarzenie, tym prawdziwsze. Jestem niewypowiedzianie wdzięczna Muzeum Powstania Warszawskiego za prowadzenie Archiwum. Z pewnością pobiłam wszystkie rekordy przebywania na stronie internetowej:
http://www.1944.pl/historia/archiwum_historii_mowionej/
Pragnę wyznać jedną rzecz: kocham i podziwiam powstańców warszawskich.
I stąd wziął się Galop’44.

Tegoroczne wydania

5/2015

1/2016

 2/2016

 3/2016

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.