Polonistyka

W najnowszym (4/2014) wydaniu „Polonistyki” polecamy m.in.:

 

Emocje w dyskursie o literaturze i sztuce. Reakcje wobec sztuki jeszcze trudniej uporządkować niż relacje ze światem. To pole, gdzie ścierają się rozmaite koncepcje, gdzie raz ogłaszano śmierć autora, innym razem odbiorcy a potem, okazywało się, że wszyscy żyją.

Emocje w języku, język emocji.
Mówienie i pisanie o emocjach staje się obrazem uwarunkowań kulturowych, w jakich funkcjonuje nadawca. Język utrwala skrypty nie tylko myśli, ale także sposobów przeżywania i werbalizowania uczuć. Jak zatem dać wyraz swoim emocjom? Jak je językowo wyrazić, aby być komunikacyjnie skutecznym?

Fotografia prasowa.
Spotkanie gimnazjalistów z fotografią prasową jest istotne pod wieloma względami. Przede wszystkim fotografia jest świadectwem ich czasów, rejestracją aktualnych dla świata problemów. Jest także edukacyjnym treningiem w analizie działa plastycznego oraz kształceniem inteligencji emocjonalnej.
(Poniżej artykuł do pobrania w formacie pliku PDF)


Emocjonalne dokumenty naszych czasów (Gałczyński).
Powiązania poety z kolejnymi metropoliami i ich literackie reminiscencje tworzą ciąg nadziei i rozczarowań, składając się na poetycki obraz miasta, które zachwyca i przynosi zawód, kolejno pociąga i odpycha…

Miłość – tematem rozmowy z gimnazjalistkami i gimnazjalistami.
Miłość jest emocją doświadczaną intensywnie, a co najważniejsze: gwałtownie, przez dzisiejszą młodzież gimnazjalną i licealną. Zatem na lekcjach języka polskiego, które często dają nauczycielom możliwość rozmawiania o emocjach, nie powinno się unikać tego tematu.

Kiedy budzą się tęsknoty…
Dorastanie wiąże się z intensywnym budowaniem własnej tożsamości, z rozbudzeniem wyobraźni, krytycyzmem i rozczarowaniem rzeczywistością, które prowadzą do snucia pragnień i bliżej nieokreślonych tęsknot.

Orzeszkowa, Kamieński i Staff o jesiennej melancholii.
Temat melancholii w twórczości artystów pozytywizmu i Młodej Polski daje uczniom możliwość po pierwsze zapoznania się z niezwykłą biografią i twórczością dekadenta
– Antoniego Kamieńskiego, a po drugie pokazuje różnorodny wpływ tej postawy światopoglądowej końca XIX w. na rodzimą literaturę.

Inteligencja emocjonalna w praktyce szkoły podstawowej.
Pojęcie inteligencji emocjonalnej pojawiło się stosunkowo niedawno. Wniosło optymizm do różnych dziedzin ludzkiej działalności, obiecując eliminację zaburzeń emocjonalnych, odnoszenie sukcesów oraz nawiązywanie atrakcyjnych kontaktów interpersonalnych. Czy słusznie?

Pliki do pobrania

8203500518_polonistyka_04_2014_artykul.pdf8203500518_polonistyka_04_2014_artykul.pdf

Fotografia prasowa - Małgorzata Masłowska-Taffel

8203500518_polonistyka_04_2014_spistresci.pdf8203500518_polonistyka_04_2014_spistresci.pdf

Spis treści wydania 4/2014

Miesięcznik dla nauczycieli polonistów

Czasopismo adresowane do nauczycieli polonistów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, odbierane także jako pismo literackie. Zadaniem czasopisma jest podnoszenie i doskonalenie stopnia umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez aktualizację ich wiedzy oraz dydaktyki nauczania. Zespół redakcyjny skupia najwybitniejszych badaczy i krytyków literatury, językoznawców, specjalistów w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, wyróżniających się nauczycieli. Periodyk ukazuje się od 1948 roku.

 

Czasopismo:

 

 • nawiązuje do najlepszych tradycji oraz osiągnięć dydaktyki przedmiotu, historia pisma sięga okresu międzywojennego (pismo "Polonista");
 • pełni rolę pisma inspirującego, które zapewnia nauczycielowi utrzymanie należytego poziomu i wspomaga własny rozwój intelektualny;
 • prezentuje nowoczesne metody nauczania, poświęcając wiele uwagi zagadnieniom dydaktycznym i historyczno - literackim;
 • podsuwa ciekawe tematy lekcji, nowatorskie interpretacje tekstów literackich, ciekawe rozwiązania metodyczne; monograficzny charakter numerów sprawia, iż poszczególne numery czasopisma nie ulegają dezaktualizacji;
 • ocenia i komentuje przebieg najważniejszych zjawisk w polskiej oświacie, np. dot. reformy strukturalnej i nowej matury;
 • zajmuje się reinterpretacją, badaniem i prostowaniem problemów, które były zakłamane w nauczaniu literatury;
 • zamieszcza gotowe scenariusze lekcji, ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki metodyczne, które ułatwiają nauczycielom pracę dydaktyczną i chronią przed popełnianiem błędów merytorycznych. Pismo otwiera swe łamy dla nauczycielskich artykułów metodycznych, sprawdzonych w praktyce - projektów lekcji, nowych interpretacji kanonu lekturowego, felietonów, recenzji publikacji adresowanych do szkoły; realizuje założenie "pismo rzetelnie nauczycielskie";
 • dostarcza materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, np. scenariuszy uroczystości okolicznościowych lub wskazówek do prowadzenia kółek zainteresowań;
 • wspomaga szkolnych polonistów w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego;
 • poleca nowości wydawnicze, zamieszcza wskazówki dotyczące nowych lektur i podręczników;
 • publikuje recenzje książek.

 

W roku ukazuje się 11 numerów.

 

 

 

 

 


Tegoroczne wydania

1/2014

2/2014

 3/2014

 4/2014

       
       

 

Bank Wiedzy

Zaloguj Zarejestruj się
Bezpłatne materiały do pobrania

Newsletter

Fotogaleria

Sonda

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.