Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zbiór autorskich scenariuszy i ćwiczeń do pracy z uczniem niepełnosprawnym!

 • 64 scenariusze zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym
 • 350 ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod
 • plansze do gier edukacyjnych, historyjki obrazkowe, wierszyki, rymowanki, rebusy pogrupowane według deficytów i stopnia trudności
 • 58 nagrań dźwięków z codziennego otoczenia - odgłosy zwierząt, zjawisk atmosferycznych, przedmiotów codziennego użytku, czynności
 • 15 piosenek prostych do pokazywania oraz nagrań do wyklaskiwania rytmu
 • 14 utworów relaksacyjnych i wyciszających oraz do zabaw ruchowych o zmiennym tempie
 • Materiały dla rodziców - ulotki informacyjne z zaleceniami oraz ćwiczenia w formie gier i zabaw do pracy z dzieckiem w domu


Prowadź interesujące i innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem materiałów stworzonych przez praktyków - nigdzie niepublikowanych scenariuszy i ćwiczeń!

Co znajdziesz w środku?

1.Ogólna sprawność ruchowa i manualna

 • Ćwiczenia rozmachowe, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki oparte na metodzie ruchu rozwijającego i kinezjologii edukacyjnej
 • Tematyczne zabawy plastyczno-ruchowe oraz gry zręcznościowe rozwijające sprawność manualną
 • Dyktanda ruchowe usprawniające spostrzegawczość kierunkowość oraz rozróżnianie stosunków przestrzennych względem ciała i na kartce
2.Percepcja słuchowa i słuch fonemowy
 • Ćwiczenia wrażliwości słuchowej - kojarzenie obrazu z dźwiękiem, kończenie słów, klasyfikowanie dźwięków wg określonych cech
 • Sztafety sylabowe, układanki wyrazowe doskonalące analizę i syntezę słuchową
 • Ćwiczenia i zagadki dźwiękowe na materiale niewerbalnym oraz z wykorzystaniem bodźców werbalnych: rozpoznawanie i odtwarzanie dźwięków oraz ich sekwencji, analiza i synteza wyrazowa, sylabowa i głoskowa, wyróżnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
3.Uwaga
 • Zestaw zabaw manipulacyjnych oraz muzyczno-ruchowych o różnym poziomie trudności
 • Loteryjki i układanki tematyczne, m.in. "Idziemy na zakupy", "Morze, góry, las", "Jaki to zawód?"
 • Bajki relaksacyjne, opowiadania wizualizacyjne oraz ćwiczenia relaksacyjno - koncentracyjne wraz z podkładami muzycznymi na pendrivie
4.Pamięć
 • Ćwiczenia oparte na metodzie haseł, miejsca, Łańcuchowej Metodzie Skojarzeń usprawniające pamięć krótkotrwałą
 • Gry planszowe, układanki, puzzle, m.in. "Polska - Europa - świat", "Zgadnij kogo/czego brakuje?"
 • Zabawy pamięciowe, zagadki obrazkowe, rozsypanki literowe rozwijające pamięć i koncentrację
5.Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo - ruchowa i orientacja przestrzenna
 • Domina obrazkowe, liczbowe, literowe sylabowe, wyklejanki, naklejanki stymulujące spostrzegawczość, wzbogacające słownictwo
 • Ćwiczenia oparte na materiale obrazkowym, geometrycznym i literowo-cyfrowym usprawniające orientację przestrzenną na płaszczyźnie
 • Historyjki obrazkowe, układanki geometryczne, rebusy doskonalące analizę, syntezę oraz pamięć wzrokową
6.Logiczne myślenie
 • Zagadki i rebusy logiczne, m.in.: "Jakie to zwierzę?", "Gdzie się schował kot?", "Kto pyta, nie błądzi."
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego z wykorzystaniem tematycznych historyjek obrazkowych
 • "Spotkajmy się" - zestaw ćwiczeń doskonalących orientację w czasie i przestrzeni

Dlaczego warto mieć "Pakiet do Pracy z Dziećmi i Młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego"?

1.Przygotowanie nawet do najtrudniejszych zajęć zajmuje nie więcej niż 30 minut:

 • Ilustrowane programy ćwiczeń rozmachowych, motoryki małej i precyzyjnych ruchów ręki, z wykorzystaniem prostych rekwizytów
 • Zabawy manipulacyjne doskonalące sprawność manualną oraz orientację przestrzenną
 • Zestaw ćwiczeń do szczegółowo opisanych problemów osoby z afazją do wykorzystania lub dostosowania do własnych potrzeb
2.Zróżnicowane formy materiałów - nigdy nie zabraknie Ci pomysłów, jak utrzymać zainteresowanie podopiecznych na zajęciach:
 • 58 nagranych na pendrivie różnych odgłosów zwierząt i dźwięków z codziennego otoczenia idealnych do zajęć z dziećmi autystycznymi
 • Zbiór piosenek urozmaicających prowadzenie zajęć
 • Zestawy nagrań relaksujących do wykorzystania podczas rehabilitacji
3.Dzięki gotowym materiałom do pracy w domu, szybciej i skuteczniej osiągniesz postępy 
u Twoich podopiecznych:
 • Wskazówki dla rodziców oraz zasady motywacji do pracy
 • Skrypty rozmowy z rodzicami dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Ćwiczenia dotyczące określonych rodzajów niepełnosprawności, które skutecznie przekonają do wspierania terapii dziecka
 

Galeria

Archiwalne wydania

Realizacja: Ideo
Powered by: CMS Edito
Copyright 2011 Edupress. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.