Lektury klasa 7 - szkoła podstawowa

Lektury obowiązkowe w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2022:

A. Mickiewicz – Dziady cz. II, Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Świtezianka, Pan Tadeusz (fragmenty)

J. Kochanowski  Fraszki

J. Kochanowski – Treny

Ch. Dickens  Opowieść wigilijna

A. Fredro – Zemsta

I. Krasicki – Żona modna

H. Sienkiewicz – Quo Vadis, Latarnik

S. Żeromski – Siłaczka

C. K. Norwid – wybrane wiersze

B. Leśmian – wybrane wiersze

M. Hemar – wybrane wiersze

K. Wierzyński – wybrane wiersze

J. Lechoń – wybrane wiersze

J. Liebert – wybrane wiersze

 

Lektury uzupełniające w klasie 7 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2022:

A. Christie – wybrana powieść kryminalna

E. Hemingway – Stary człowiek i morze

H. Kellerr – Widzieć przez trzy dni

B. Obertyńska – Z domu niewoli (fragmenty)

H. Sienkiewicz – Krzyżacy

M. Wańkowicz – Ziele na kraterze