Lektury klasa 1 - szkoła średnia

Lektury w klasie 1 liceum i technikum w roku szkolnym 2021/2022:

ZAKRES PODSTAWOWY:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów (Psalm 1, Psalm 130), Apokalipsy wg św. Jana;

Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja (mity o Prometeuszu, Syzyfie, Orfeuszu i Eurydyce, mity o wojnie trojańskiej i o Labdakidach);

Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

Sofokles, Antygona;

Horacy – wybrane utwory (O co poeta prosi Apollina, Do młodzieży, Do Mecenasa, Wybudowałem pomnik);

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

Bogurodzica;

Lament świętokrzyski (fragmenty);

Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

William Szekspir, Romeo i Julia, Makbet;

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej…, Sonet V. O nietrwałej miłości…

Daniel Naborowski, Marność, Krótkość żywota, Cnota grunt wszystkiemu, Do Anny, Na oczy królewny…

Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, Niestatek;

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

Molier, Skąpiec;

Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry (Do króla, Pijaństwo, Świat zepsuty);

Franciszek Karpiński, wybór sielanek (Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Laura i Filon) i liryki religijnej (Pieśń wieczorna, O deszcz).

ZAKRES ROZRZESZONY (lektury dodatkowe)

Platon, Państwo (fragmenty);

Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);

Arystofanes, Chmury;

Jan Parandowski, Mitologia, część II: Rzym (mit o założeniu Rzymu);

Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

François Villon, Wielki testament (fragmenty);

Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);

Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);

William Szekspir, Hamlet.