Szkoły i przedszkola w Kraków

"Beauty-Art" Szkoła Wizażu i Stylizacji Kraków, Westerplatte 3/2
"Wierchy" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik Kraków, Wrocławska 53
"Źródło" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik Kraków, Zygmuntowska 12A
"Źródło" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik Kraków, Zygmuntowska 12A
2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego Kraków, BIałoprądnicka 3
Akademia Banków Spółdzielczych Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Kraków, Wodna 2
Akademia Edukacji Kraków, Kwiatowa 3
Akademia Fotografii - Placówka Kształcenia Ustawicznego Kraków, Grodzka 60/9a
Akademia Krasnala Kraków, Cegielniana 37
Akademia Osteopatii Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Kraków, Szlak 65
"Beauty-Art" Szkoła Wizażu i Stylizacji
Kraków, Westerplatte 3/2
"Wierchy" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik
Kraków, Wrocławska 53
"Źródło" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik
Kraków, Zygmuntowska 12A
"Źródło" Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Sternik
Kraków, Zygmuntowska 12A
2Takt Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego
Kraków, BIałoprądnicka 3
Akademia Banków Spółdzielczych Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Kraków, Wodna 2
Akademia Edukacji
Kraków, Kwiatowa 3
Akademia Fotografii - Placówka Kształcenia Ustawicznego
Kraków, Grodzka 60/9a
Akademia Krasnala
Kraków, Cegielniana 37
Akademia Osteopatii Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Kraków, Szlak 65