Szkoły i przedszkola w Nowy Sącz

Akademia Edukacyjna Humaneo Nowy Sącz, Mikołaja Reja 20
Akademia Transportu Drogowego Nowy Sącz, Kunegumdy 22
Akademicka Szkoła Podstawowa Nowy Sącz, Jagiellońska 63
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Nowy Sącz, Jagiellońska 63
Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w Nowym Sączu Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowym Sączu Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Nowym Sączu Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Nowym Sączu Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Bursa Ks. Ks. Jezuitów Im. Ks. Władysława Gurgacza Si Nowy Sącz, Św. Ducha 12
Akademia Edukacyjna Humaneo
Nowy Sącz, Mikołaja Reja 20
Akademia Transportu Drogowego
Nowy Sącz, Kunegumdy 22
Akademicka Szkoła Podstawowa
Nowy Sącz, Jagiellońska 63
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Nowy Sącz, Jagiellońska 63
Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Ap Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Wyszyńskiego 1
Bursa Ks. Ks. Jezuitów Im. Ks. Władysława Gurgacza Si
Nowy Sącz, Św. Ducha 12