Szkoły i przedszkola w Nowy Sącz

Ośrodek Szkoleniowy "Efekt" Nowy Sącz, Barbackiego 81
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Państwowa Szkoła Muzyczna i I Ii St. Nowy Sącz, Nawojowska 213
Pałac Młodzieży Nowy Sącz, Rynek 14
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Nowy Sącz, Gabriela Narutowicza 2
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Sączu Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Nowym Sączu Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Nowym Sączu Nowy Sącz, Limanowskiego 7
Policealna Szkoła Prawa i Administracji w Unii Europejskiej "Żak" w Nowym Sączu Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Ośrodek Szkoleniowy "Efekt"
Nowy Sącz, Barbackiego 81
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Państwowa Szkoła Muzyczna i I Ii St.
Nowy Sącz, Nawojowska 213
Pałac Młodzieży
Nowy Sącz, Rynek 14
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Gabriela Narutowicza 2
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Informatyki "Żak" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, LWOWSKA 9
Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Limanowskiego 7
Policealna Szkoła Prawa i Administracji w Unii Europejskiej "Żak" w Nowym Sączu
Nowy Sącz, LWOWSKA 9