Szkoły i przedszkola w Nowy Sącz

Miejskie Przedszkole Nr1 Nowy Sącz, Barbackiego 34A
Miejskie Przedszkole Nr14 z Oddziałami Integracyjnymi Im.marii Montessori w Nowym Sączu Nowy Sącz, Nawojowska 9
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Sarr w Nowym Sączu Nowy Sącz, Jagiellońska 14
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Skwp w Nowym Sączu Nowy Sącz, Kochanowskiego 18
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja w Nowym Sączu Nowy Sącz, WĄSOWIACZÓW 10
Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja w Nowym Sączu Nowy Sącz, WĄSOWICZÓW 10
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęcza Nowy Sącz, Piotra Skargi 10
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Polskiego Związku Osób Niewidomych Koło Nowy Sącz Nowy Sącz, Narutowicza 9
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym Nowy Sącz, Narutowicza 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów Nowy Sącz, Piotra Skargi 10
Miejskie Przedszkole Nr1
Nowy Sącz, Barbackiego 34A
Miejskie Przedszkole Nr14 z Oddziałami Integracyjnymi Im.marii Montessori w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Nawojowska 9
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Sarr w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Jagiellońska 14
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Skwp w Nowym Sączu
Nowy Sącz, Kochanowskiego 18
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja w Nowym Sączu
Nowy Sącz, WĄSOWIACZÓW 10
Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja w Nowym Sączu
Nowy Sącz, WĄSOWICZÓW 10
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tęcza
Nowy Sącz, Piotra Skargi 10
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Polskiego Związku Osób Niewidomych Koło Nowy Sącz
Nowy Sącz, Narutowicza 9
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
Nowy Sącz, Narutowicza 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów
Nowy Sącz, Piotra Skargi 10