Dziennik VULCAN

Dziennik VULCAN, czyli e-dziennik UONET+, to nowoczesna witryna internetowa przeznaczona dla rodziców i uczniów. Jest ona częścią systemu VULCAN, tworzącego oprogramowanie wspierające działanie placówek oświatowych.

Zalogowanie do systemu jest możliwe dopiero wtedy, gdy wychowawca lub sekretarz szkoły umieści w systemie dane osoby, która ma z niego korzystać – może to być rodzic lub uczeń. Wymagane jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Konto na platformie zostanie założone podczas pierwszego logowania.

Dziennik elektroniczny umożliwia rodzicom szybką i wygodną komunikację ze szkołą, wspieranie dziecka w codziennej nauce, bieżące monitorowanie jego postępów w edukacji oraz wgląd w jego dane osobowe, a to wszystko bez konieczności osobistego odwiedzenia placówki. Uczniom z kolei zapewnia możliwość sprawdzenia aktualnego planu lekcji, terminów sprawdzianów lub kartkówek, ocen, a także zadań domowych.

Duże udogodnienie stanowi kompatybilna aplikacja Dzienniczek VULCAN, dzięki której wszystkie ważne informacje można mieć na wyciągnięcie ręki. Aplikacja, podobnie jak e-dziennik dostępny przez stronę WWW, jest bezpłatna.