Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23–31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najwyższych klasach (semestrach) liceów dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

28 stycznia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych, które kształcą w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących i szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, a także w szkołach policealnych, które kształcą w zawodach o półtorarocznych lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

17 stycznia – 27 lutego 2022 r. – ferie zimowe (w tym okresie poszczególne województwa mają 14-dniowe przerwy od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

14–19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najwyższych klasach liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów dla dorosłych, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

423 maja 2022 r. – egzamin maturalny

2426 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty (24 maja – egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego)

24 czerwca 2022 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. ferie letnie

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23–31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna

16 stycznia – 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe (w tym okresie poszczególne województwa mają 14-dniowe przerwy od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

6–11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

egzamin maturalny – nie ma jeszcze ustalonego dokładnego terminu

egzamin ósmoklasisty – nie ma jeszcze ustalonego dokładnego terminu

23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie