Matura poprawkowa

Matura poprawkowa to egzamin przeznaczony dla osób, które w maju/czerwcu przystąpiły do zdawania wszystkich przedmiotów obowiązkowych i przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

Matury poprawkowe przeprowadzane są w sierpniu. Aby wziąć w nich udział, należy złożyć deklarację o zamiarze przystąpienia do poprawy egzaminu do dyrektora szkoły, w której wcześniej została złożona deklaracja przystąpienia do matury w terminie głównym.

Osoby, które nie zdały egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub chcą tylko poprawić swój wynik, nie mogą przystąpić do poprawy matury w sierpniu. Jedyną możliwością w tej sytuacji jest ponowne zgłoszenie do egzaminu maturalnego w maju następnego roku kalendarzowego.

W przypadku poprawki obowiązuje ten sam 30-procentowy próg, którego przekroczenie oznacza zdanie egzaminu. Uczniowie, którzy podchodzą do poprawy matury, również mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji na studia wyższe, ponieważ uczelnie prowadzą rekrutacje uzupełniające w późniejszych, wrześniowych terminach.

Egzamin poprawkowy jest bezpłatny. Jednak gdy zdający przystępuje do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny, musi uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto.