Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (zpe.gov.pl) to platforma stworzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zawierająca e-materiały.

Z platformy mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Po utworzeniu swojego profilu można gromadzić własne materiały oraz dzielić się nimi z innymi użytkownikami.

E-materiały są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie uczniów, związane z poszukiwaniem różnego rodzaju informacji w Internecie. Dają one możliwość pracy w zespołach i dopasowują się do indywidualnego stylu nauki. Tego typu materiały stanowią narzędzie dydaktyczne, a jednocześnie uzupełniają tradycyjne wydawnictwa książkowe. Składają się na nie różnorodne zbiory edukacyjne zgodne z podstawą programową w postaci niezwykle ciekawych form przekazu m.in. interaktywnych zadań, krzyżówek i filmików, przeznaczonych do pracy w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

E-materiały zostały podzielone na trzy główne bloki: edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3), edukacja podstawowa (klasy 4-8) i edukacja ponadpodstawowa.

Warto wiedzieć, że e-materiały są bezpłatne i można z nich korzystać w dowolnym miejscu na świecie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę (bez konieczności zakładania konta na platformie).

E-materiały są nie tylko atrakcyjną pomocą w nauce dla uczniów, ale także wspomagają w pracy nauczycieli. Dzięki nim można przygotowywać np. ścieżki edukacyjne, czyli plan kształcenia na dłuższy czas. Za pomocą narzędzia o nazwie Kreator można natomiast tworzyć własne e-materiały.

Na platformie jest możliwa również komunikacja ucznia z nauczycielem za pomocą przesyłania wiadomości. Nauczyciel może zarządzać grupami użytkowników, które wcześniej musi stworzyć, dodając do nich swoich uczniów.

Oddzielny blok stanowi Biblioteka, w której znajdują się uzupełniające e-materiały.

Dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych twórcy platformy stworzyli specjalne zakładki dotyczące doradztwa zawodowego. Przygotowane materiały mogą pomóc uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej.