Ferie zimowe

Ferie zimowe to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które przypadają między trzecim a siódmym tygodniem roku kalendarzowego, czyli między połową stycznia a końcem lutego.

Ferie zimowe zwyczajowo trwają 14 dni kalendarzowych. Są one ruchome i w każdym roku szkolnym mogą obejmować inne okresy dla poszczególnych województw.

Terminy ferii zimowych ogłasza Minister Edukacji Narodowej nie później niż do czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym ferie będą trwały (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022 wyglądają następująco:

  • 17-30 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

  • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

  • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

  • 14-27 lutego 2022 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

 

Natomiast w roku szkolnym 2022/2023 terminy i kolejność rozpoczęcia ferii ulegną niewielkim zmianom:

  • 16-29 stycznia 2023 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

  • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

  • 13-26 lutego 2023 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.